פרסום אירוע שווה

אירגנת אירוע שווה?

אנחנו ב״אירוע שווה״ שמנו לנו למטרה לקדם אירועים בהם יש הנגשה מתאימה לאנשים עם מוגבלויות.

הפצת וקידום ״אירועים שווים״ הכוללים לפחות אחת מההנגשות המופיעות ברשימה תהיה ללא עלות.

סוגי הנגשות
  • תמלול
  • שפת הסימנים
  • אוזניות שמע
  • כתוביות
שגר אלינו פרטים על האירוע